FPSPACE Home

Former Soviet Union Human Spaceflight Log

Mission    Crew                Launch    Recovery
                          Date     Date*

Vostok 1    Gagarin               4/12/61    4/12/61
Vostok 2    Titov                8/6/61    8/7/61
Vostok 3    Nikolayev              8/11/62    8/15/62
Vostok 4    Popovich              8/12/62    8/15/62
Vostok 5    Bykovsky              6/14/63    6/19/63
Vostok 6    Tereskhova             6/16/63    6/19/63
Voskhod 1   Komarov, Feoktistov, Yegorov    10/12/64   10/13/64
Voskhod 2   Belyayev, Leonov          3/18/65    3/19/65
Soyuz 1    Komarov               4/23/67    4/24/67
Soyuz 2	    --unmanned target for Soyuz 3--	  10/25/68	 10/28/68
Soyuz 3    Beregovoi              10/26/68   10/30/68
Soyuz 4    Shatalov              1/14/69    1/17/69
Soyuz 5    Volynov, Yeliseyev, Khrunov     1/15/69    1/17/69
Soyuz 6    Shonin, Kubasov           10/11/69   10/16/69
Soyuz 7    Filipchenko, Volkov, Gorbatko    10/12/69   10/17/69
Soyuz 8    Shatalov, Yeliseyev         10/13/69   10/18/69
Soyuz 9    Nikolayev, Sevastyanov       6/1/70    6/19/70
Salyut 1    -----orbital station-----      4/19/71    10/11/71
Soyuz 10    Shatalov, Yeliseyev, Rukavishnikov 4/22/71    4/24/71
Soyuz 11    Dobrovolsky, Volkov, Patsayev    6/6/71    6/29/71
Salyut 2-1   --orbital station (failed)--	  7/29/72	 7/29/72
Salyut 2    --orbital station (failed)--	  4/3/73	 5/28/73
Soyuz 12    Lazarev, Makarov          9/27/73    9/29/73
Soyuz 13    Klimuk, Lebedev           12/18/73   12/26/73
Salyut 3    -----orbital station-----      6/22/74    1/24/75
Soyuz 14    Popovich, Artyukhin         7/3/74    7/19/74
Soyuz 15    Sarafanov, Demin          8/26/74    8/28/74
Soyuz 16    Filipchenko, Rukavishnikov     12/2/74    12/8/74
Salyut 4    -----orbital station-----      12/26/74   2/2/77
Soyuz 17    Gubarev, Grechko          1/10/75    2/9/75
Soyuz 18-1   Lazarev, Makarov (failure)	  4/5/75	 4/5/75	
Soyuz 18    Klimuk, Sevastyanov         5/28/75    7/26/75
Soyuz 19    Leonov, Kubasov           7/15/75    7/21/75
Soyuz 20    -----unmanned Soyuz-----		  11/17/75	 2/16/76
Salyut 5    -----orbital station-----      6/22/76    8/8/77
Soyuz 21    Volynov, Zholobov          7/6/76    8/24/76
Soyuz 22    Bykovsky, Aksyonov         9/15/76    9/23/76
Soyuz 23    Zudov, Rozdestvensky        10/14/76   10/14/76
Soyuz 24    Gorbatko, Glazkov          2/7/77    2/25/77
Salyut 6    -----orbital station-----      9/29/77    7/29/82
Soyuz 25    Kovalyonok, Ryumin         10/9/77    10/11/77
Soyuz 26    Romanenko, Grechko         12/10/77   1/16/78
Soyuz 27    Dzhanibekov, Makarov        1/10/78    3/16/78
Soyuz 28    Gubarev, Remek           3/2/78    3/10/78
Soyuz 29    Kovalyonok, Ivanchenkov       6/15/78    9/3/78
Soyuz 30    Klimuk, Hermaszewski        6/27/78    7/5/78
Soyuz 31    Bykovsky, Jahn           8/26/78    11/2/78
Soyuz 32    Lyakhov, Ryumin           2/25/79    6/13/79
Soyuz 33    Rukavishnikov, Ivanov        4/10/79    4/12/79
Soyuz 34    -launched unmanned;crew return-   6/6/79    8/19/79
Soyuz-T 1   -----unmanned Soyuz-T-----	  12/16/79	 3/25/80
Soyuz 35    Popov, Ryumin            4/9/80    6/3/80
Soyuz 36    Kubasov, Farkas           5/26/80    7/31/80
Soyuz-T 2   Malyshev, Aksenov          6/5/80    6/9/80
Soyuz 37    Gorbatko, Pham Tuan         7/23/80    10/11/80
Soyuz 38    Romanenko, Tamayo-Mendez      9/18/80    9/26/80
Soyuz-T 3   Kizim, Makarov, Strekalov      11/27/80   12/10/80
Soyuz-T 4   Kovalyonok, Savinykh        3/12/81    3/26/81
Soyuz 39    Dzhanibekov, Gurragcha       3/22/81    3/30/81
Soyuz 40    Popov, Prunariu           5/14/81    5/22/81
Salyut 7    -----orbital station-----      4/19/82    2/7/91
Soyuz-T 5   Berezovoi, Lebedev         5/13/82    8/27/82
Soyuz-T 6   Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien 6/24/82    7/2/82
Soyuz-T 7   Popov, Serebrov, Savitskaya     8/19/82    12/10/82
Soyuz-T 8   Titov, Strekalov, Serebrov     4/20/83    4/22/83
Soyuz-T 9   Lyakhov, Alexandrov         6/27/83    11/23/83
Soyuz-T 10-1  Titov, Strekalov (launch abort)	  9/26/83	 9/26/83
Soyuz-T 10   Kizim, Solovyov, Atkov       2/8/84    4/11/84
Soyuz-T 11   Malyshev, Strekalov, Sharma     4/3/84    10/2/84
Soyuz-T 12   Dzhanibekov, Savitskaya, Volk    7/17/84    7/29/84
Soyuz-T 13   Dzhanibekov, Savinykh        6/6/85    9/26/85
Soyuz-T 14   Vasyutin, Grechko, Volkov      9/17/85    11/21/85
Mir      -----orbital station-----      2/19/86
Soyuz-T 15   Kizim, Solovyov           3/13/86    7/16/86
Soyuz-TM 1   -----unmanned Soyuz-TM-----	  5/21/86	 5/30/86
Soyuz-TM 2   Romanenko, Leveykin         2/5/87    7/30/87
Kvant 1    ---Mir astrophysics module--    3/31/87	
Soyuz-TM 3   Viktorenko, Alexandrov, Faris    7/22/87    12/29/87
Soyuz-TM 4   Titov, Manarov, Levchenko      12/21/87   6/17/88
Soyuz-TM 5   Solovyov, Savinykh, Alexandrov   6/7/88    9/7/88
Soyuz-TM 6   Lyakhov, Poliakov, Sarvar      8/29/88
Soyuz-TM 7   Volkov, Krikalev, Chretien     11/26/88 	 4/27/89
Soyuz-TM 8   Viktorenko, Serebrov        9/5/89  	 2/19/90
Kvant 2    -Mir scientific/airlock module-   11/26/89
Soyuz-TM 9   Solovyok, Balandin         2/11/90  	 8/9/90 
Kristall    ---Mir technological module---   5/31/90
Soyuz-TM 10  Manakov, Strekalov         8/1/90  	 12/10/90
Soyuz-TM 11  Afanasyev, Manarov, Akiyama     12/2/90  	 5/26/91
Soyuz-TM 12  Artsebarskiy, Krikalev, Sharman   5/18/91 	 10/10/91
Soyuz-TM 13  Volkov, Viehboeck, Aubakirov    10/2/91  	 3/25/92
Soyuz-TM 14  Viktorenko, Kalerei, Flade     3/17/92 	 8/10/92
Soyuz-TM 15  Solovyov, Avdeyev, Tognini     7/27/92 	 2/1/93
Soyuz-TM 16  Manakov, Polishchuk         1/24/93    7/22/93
Soyuz-TM 17  Tsibylev, Serebrov, Haignere    7/1/93    1/14/94
Soyuz-TM 18  Afanasyev, Usachyov, Polyakov    1/8/94  	 7/9/94
Soyuz-TM 19  Malenchenko, Musabayev       7/1/94	 11/04/94
Soyuz-TM 20  Viktorenko, Kondakova, Merbold	  10/04/94	 03/22/95
Soyuz-TM 21  Dezhurov, Strekalov, Thagard	  3/14/95
Spektr	    ---Mir technological module---	  5/20/95

* Crews do not necessarily return on the Soyuz vehicles that they are 
launched on. See Cosmonaut Biographies section for information on crew 
stay time.

Sources:
Clark, P.S., The Soviet Manned Space Program, Orion Books, New York, 
1988, Appendix 2.

Oberg, J.E., Red Star in Orbit, Random House, New York, 1981, pp. 248-255.

King-Hele, D.G., Walker, D.M.C., Winterbottom, A.N., Pilkington, J.A., 
Hiller, H., Perry, G.E., The RAE Table of Earth Satellites 1957-1989, 
Royal Aerospace Establishment, Farnborough, Fourth Edition, 1990.

Winterbottom, A.N., Perry, G.E., The RAE Table of Earth Satellites 
1990-1992, Defence Research Agency, Farnborough, 1993.

Clark, P.S., Worldwide Satellite Launches 1993, Molniya Space 
Consultancy, Heston, England, 1994.

Clark, P.S., Worldwide Satellite Launches Jan. 1994 - present monthly 
reports, Molniya Space Consultancy, Heston, England, 1994.

Comments and questions: Jennifer Green
This page sponsored by: Friends and Partners