Poetry must be human. If it is not human, it is not poetry. - Vicente Aleixandre

Writers of 40th years


Autors Amount Source
Agatov V. 1
Akhmatova A. 17
Alatircev V. 1
Aliger M. 4
Alimov S. 1
Altuazen D. 1
Antokolsky P. 2
Artemov A. 1
Asadov E. 2
Aseev N. 2
Azarov V. 3
Avramenko I. 9
Bagritsky E. 4
Barto A. 1
Baukov I. 2
Bedny D. 2
Bezimensky A. 1
Belinsky Y. 2
Belhin K. 1
Bereznicky E. 1
Berggolc O. 18
Bershadsky V. 1
Bogatkov B. 3
Bogdanovich P. 1
Bokov V. 3
Botvinnik S. 2
Braun N. 6
Vanshenkin K. 2
Vasiliev S. 2
Vechtomova E. 2
Vilkomir L. 1
Vinokurov E. 5
Voltman-Spasskaya V. 7
Voronov U. 2
Visheslavsky L. 1
Gitovich A. 7
Godenko M. 1
Golodny M. 2
Goncharov V. 1
Gordienko U. 1
Gorodesky S. 1
Gribachev N. 3
Groshikov V. 1
Gudzenko S. 10
Gusev V. 6
Demiyanov I. 3
Dolmatovsky E. 3
Dorizo N. 1
Drunina U. 7
Dudin M. 6
Zharov A. 2
Zheleznov P. 2
Zhukov V. 2
Zhuravlev V. 2
Zamyatin V. 1
Zanadvorov V. 1
Zaharchenko V. 1
Zvyaginceva V. 1
Zotov V. 3
Inber V. 5
Inge U. 8
Isakovsky M. 23
Kaganova P. 1
Kazin V. 1
Karpeko V. 2
Kedrin D. 4
Kezhun B. 2
Kirsanov S. 2
Klenov A. 1
Kobrakov P. 1
Kovalev D. 1
Kovalenkov A. 2
Kogan P. 3
Kozlovsky Y. 1
Koltunov I. 1
Kolichev O. 1
Komarov P. 26
Komissarova M. 1
Kostrov B. 6
Kotov B. 1
Krandievskaya-Tolstaya N. 19
Kubanev V. 2
Kulchitsky M. 3
Kurenev G. 1
Lashkov I. 1
Lebedev A. 4
Lebed-Kumach V. 9
Levin G. 1
Levitansky U. 1
Lisansky Y. 2
Lifshic V. 1
Liharev B. 3
Loboda V. 3
London D. 1
Lugovskoy V. 5
Lukonin M. 5
Lvov M. 4
Lvovsky M. 1
Lushnin G. 1
Mayorov N. 2
Maximov M. 2
Markov A. 1
Markov S. 1
Martinov L. 7
Matusovsky M. 2
Megirov A. 6
Mihalkov S. 2
Molchanov I. 1
Narovchatov S. 6
Nedogonov A. 2
Negincev E. 1
Nekrasov B. 1
Nekrasov G. 1
Nefedov P. 1
Novoselov N. 3
Obradovich S. 4
Ozerov L. 1
Oyislender A. 1
Oyifa P. 2
Okunev U. 1
Orlov S. 8
Osin D. 1
Ostrovoi S. 2
Oshanin L. 4
Pagirev G. 2
Palichuk B. 1
Panov N. 1
Panchenko N. 1
Podelkov S. 2
Petrov U. 3
Poltorackiy V. 1
Popova L. 1
Prokofiev A. 17
Reshetov A. 5
Rozhdestvensky V. 8
Rozhdestvensky I. 1
Ruchiev B. 4
Rivina E. 4
Rilenkov N. 19
Sayanov V. 7
Svetlov M. 4
Selvinsky I. 7
Simonov K. 14
Smelyakov Y. 9

[English] [Russian TRANS | KOI8 | ALT | WIN | MAC | ISO5]
FPLib Home ° Comments ° Guestbook


©1994-2001 "Friends and Partners"
Updated: 2003-04-

Please write to us with your comments and suggestions.


Server Advertisement

F&P Quick Search


Advanced Search

Main Sections
About Server
News

Russian Literature
18 Century
19 Century
For Children
Literature Anecdote
Foreign Literature

Exhibition
Photoarchives


20 Century
Historical overview

Lirika of the 20 years

Lirika of the 40 years

Lirika of the 60 years

Akhmatova A.A.
Aleksandrovsky V.
Altauzen D.
Annensky I.F.
Antokolsky P.
Arsky P.
Aseev N.N.
Bagritsky E.G.
Balmont K.D.
Barto A.L.
Belyi A.
Bedniy D.
Bezimensky A.
Blok A.A.
Brysov V.Y.
Bunin I.A.
Cherny S.
Chukovsky K.I.
Erenburg I.
Esenin S.A.
Gippius Z.N.
Gerasimov M.
Golodniy M.
Gorodesky S.M.
Gumilev N.S..
Gusev V.
Hlebnikov V.
Hodasevich V.F.
Isakovsky M.
Ivanov G.V.
Ivanov V.I.
Jalil M.
Kamensky V.
Kazin V.
Kedrin D.
Kirillov V.
Kirsanov S.
Komarov P.
Kornilov B.
Krandievskaya-Tolstaya N.V.
Lebedev-Kumach V.I.
Lugovskoy V.
Mandelshtam O.A.
Marshak S.J.
Mayakovsky V.V.
Merezkovsky D.S.
Obradovich S.
Oreshin P.
Pasternak B.L.
Poletaev N.
Prokofiev A.
Rilenkov N.
Sabolotskiy N.
Sadofiev I.
Sannikov G.
Sayanov V.
Selvinsky I.L.
Severynin I.
Shipachev S.
Sologub F.
Surkov A.
Svetlov M.A.
Tvardovsky A.
Tihonov N.
Tsvetaeva M.I.
Utkin I.P.
Ushakov N.
Vasiliev P.
Voloshin M.A.
Zharov A.
Zenkevich M.A.

History of Cherubina

Quotations
Proverbs

Other Resources

F&P Listserver

Server Advertisement
Statistics for 2002, Current month
Statistics for 2002
Statistics for 2001
VacancyText Only
Text w/Graphics

Personalities