A thing well said will be writ in all languages. - John Dryden 1631-1700

Prokofiev Aleksandr

This text is not available in English. Please choose one of the Russian encodings at the bottom of this page. If you don't have Cyrillicfonts installed on your page please choose the Transliterated option labeled "TRANS".

[English] [Russian TRANS | KOI8 | ALT | WIN | MAC | ISO5]
FPLib Home ° Comments ° Guestbook


©1994-2001 "Friends and Partners"
Updated: 2003-04-

Please write to us with your comments and suggestions.


Server Advertisement

F&P Quick Search


Advanced Search

Main Sections
About Server
News

Russian Literature
18 Century
19 Century
For Children
Literature Anecdote
Foreign Literature

Exhibition
Photoarchives


20 Century
Historical overview

Lirika of the 20 years

Lirika of the 60 years

Lirika of the 40 years
Agatov V.
agatov.html
Akhmatova A.
akhmatova-1.html
Alatircev V.
alatircev.html
Aliger M.
Alimov S.
Altuazen D.
Antokolsky P.
Artemov A.
Asadov E.
Aseev N.
Azarov V.
Avramenko I,
Bagritsky E.
Barto A.
Baukov I.
Bedny D.
Belinsky Y.
Belhin K.
Bereznicky E.
Berggolc O.
Bershadsky V.
Bezimensky A.
Bogatkov B.
Bogdanovich P.
Bokov V.
Botvinnik S.
Braun N.
Vanshenkin K.
Vasiliev S.
Vechtomova E.
Vilkomir L.
Vinokurov E.
Voltman-Spasskaya V.
Voronov U.
Visheslavsky L.
Gitovich A.
Godenko M.
Golodny M.
Goncharov V.
Gordienko U.
Gorodecky S.
Gribachev N.
Groshikov V.
Gudzenko S.
Gusev V.
Demiyanov I.
Dolmatovsky E.
Dorizo N.
Drunina U.
Dudin M.
Zharov A.
Zheleznov P.
Zhukov V.
Zhuravlev V.
Zabolotsky N.
Zamyatin V.
Zanadvorov V.
Zaharchenko V.
Zvyaginceva V.
Zotov V.
Inber V.
Inge U.
Isakovsky M.
Kaganova P.
Kazin V.
Karpeko V.
Kedrin D.
Kezhun B.
Kirsanov S.
Klenov A.
Kobrakov P.
Kovalev D.
Kovalenkov A.
Kogan P.
Kozlovsky Y.
Koltunov I.
Kolichev O.
Komarov P.
Komissarova M.
Kostrov B.
Kotov B.
Krandievskaya-Tolstaya N.
Kubanev V.
Kulchitsky M.
Kurenev G.
Lashkov I.
Lebedev A.
Lebedev-Kumach V.
Levin G.
Levitansky U.
Lisyansky M,
Lifshic V,
Liharev B,
Loboda V,
London D,
Lugovskoi V,
Lukonin M,
L'vov M,
L'vovsky M,
Lushnin G,
Mayorov N,
Maximov M,
Markov A,
Markov S,
Martinov L,
Matusovsky M,
Mezhirov A,
Mihalkov S,
Molchanov I,
Narovchatov S,
Nedogonov A,
Nezhincev E,
Nekrasov B,
Nekrasov G,
Nefedov P,
Novoselov N,
Obradovich S,
Ozerov L,
Oislender A,
Oifa P,
Okunev U,
Orlov S,
Osin D,
Ostrovoy S,
Oshanin L,
Pagirev G,
Pashiychuk B,
Panov N,
Panchenko N,
Pasternak B,
Podelkov S,
Petrov U,
Poltoracky V,
Popova L,
Prokofiev A,
Reshetov A,
Rozhdestvensky V,
Rozhdestvensky I,
Ruchiev B,
Rivina E,
Rilenkov N,
Sayanov V,
Svetlov M,
Selvinsky I,
Simonov K,
Slutsky B.
Smelyakov A.
Sofronov A.

History of Cherubina

Quotations
Proverbs

Other Resources

F&P Listserver

Server Advertisement
Statistics for 2002, Current month
Statistics for 2002
Statistics for 2001
VacancyText Only
Text w/Graphics

Personalities